personal

Bạn hiểu về thừa nhận?

Bạn hiểu về thừa nhận?

Tui dám cá rằng bạn không. Vì nếu bạn nói có, nghĩa là bạn chưa thừa nhận rằng bạn đang đọc bài của tui hoặc đơn giản là bạn không thừa nhận rằng bạn chưa thực sự hiểu về nó.

Thừa nhận là một khái niệm mà chúng ta mặc nhiên rằng chúng ta biết về nó. Nhưng thực tế chúng ta đang sử dụng nó một cách bản năng tệ hại.

Học thừa nhận là một việc cốt lõi trong cả giao tiếp và trong nhận thức. Nó là từ khoá quan trọng, chỉ nam cho việc giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Với một vấn đề, một sự vật, bạn có thể thừa nhận nó như thế này, như thế kia. Ví dụ như bạn có thể thừa nhận việc bạn là người hơi tệ, hoặc thừa nhận rằng bạn là người quá tốt bụng.

Có khá nhiều tình huống trong giao tiếp cuộc sống và công việc, khiến tui để tâm đến khái niệm này. Và tui nhận ra rằng việc áp dụng nó một cách linh hoạt thực sự tuyệt diệu.

Trong lần bàn luận về MVC, tui với cái đầu được các pro tui quen truyền thụ rằng. MVC là một mô hình tồi tệ. Các Pro có nhìn MVC như một thứ rác thối.

Họ phân tích cho tui vì sao như vậy. Trong quá khứ, sự tuyệt diệu của họ trong nhiều vấn đề về kỹ thuật và tư duy, cộng với những phân tích rất tuyệt vời. Tui đã mặc nhiên rằng, các pro đúng, MVC chính xác là rác. Rồi, tui có cuộc trò chuyện với thầy về MVC. Lúc đầu, tui trò chuyện với thầy với tâm thề “thừa nhận MVC là một thứ rác thối”. Do đó, tui có xu hướng chứng minh nó, và ít lắng nghe đi. Rồi, tui nhận ra, mình đang sai, những gì thầy nói, tui chưa từng biết tới. “Liệu MVC có điều gì đó khác?”. Và tui bắt đầu với việc “thừa nhận MVC có gì đó khác ngoài rác thối”.

Có một tình huống khác. Lúc tui bắt đầu join vào một dự án với một người nữa. Ban đầu, nó không là lựa chọn mà tui muốn. Tui ngồi không có hành động gì khác, ngoài việc dán mắt vào màn hình; cả khi thầy bảo rằng “2 đứa bắt đầu lên kế hoạch cho dự án đi chứ”. Sau câu nói của thầy, tui bắt đầu có động thái mới, từ việc nhận thức về “thừa nhận” trước đây.

Việc đầu tiên là tui “thừa nhận đồng đội”. Tui thừa nhận rằng anh ấy là chiến hữu cùng tui trong dự án. Từ tâm thế đó, tui đã có được sự thoãi mái để cởi mở và trở nên vui vẻ. Cuối cùng thì mọi việc diễn ra đều rất ok.

Thừa nhận, những tưởng rằng nó là việc dễ dàng. Đơn thuần là chấp nhận gì đó. Tuy nhiên, nó là hành động quan trọng.

Từ việc thừa nhận, chúng ta sẽ có được thái độ và hành động tương ứng tiếp sau đó.

Nó là cái mốc để giải quyết những nấc thang tiếp theo.

Mọi sự trên thế gian này, chúng ta hoặc thừa nhận nó hoặc không. Nếu thừa nhận nó, thì hãy tìm cách giải quyết nó.

Bài viết dừng lại, câu hỏi tui muốn dành cho bạn là: “Bạn đang tồn tại hay đang sống?”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s