dev

brew for Mac

brew là một ứng dụng quản lý các gói phần mềm bên thứ ba cho Mac.

Nó tương tự như apt-get trên họ hệ điều hành Debian/Ubuntu hay yum trên Red Hat/CentOS.

Cài đặt nó rất đơn giản. Mở terminal lên và paste

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew doctor
Để cài một phần mềm cho Mac

brew install wget

Tìm kiếm gói phần mềm cài đặt

cd /usr/local
find Cellar
Để cập nhật phần mềm
brew update apache2

Check các list services đang hoạt động

brew services list

bật services tên là mongodb

brew services start mongodb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s