About

Tui là Đào.

Tốt nghiệp Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội khoá 2016.

Tui sinh ra và lớn lên tại Nghệ An.

Tui là người rất đơn giản và trung thực.

Tui thực sự là một người mang giới tính nữ.

Trở thành lập trình viên thực thụ là con đường sinh tử của tui.

Tui hy vọng, một ngày nào đó, hệ sinh thái của lập trình sẽ được cân bằng.

Advertisements