books

Review sách “Nghệ thuật tư duy rành mạch”

Có một nguyên tắc mà chúng ta hiểu với nhau rằng: chúng ta học được nhiều hơn từ những lỗi lầm. Cuốn sách trên chỉ ra 99 lỗi tư duy cần tránh. Làm sao chúng ta có thể tư duy mạch lạc? Làm sao chúng ta sử dụng tư duy như đang chơi một món… Continue reading Review sách “Nghệ thuật tư duy rành mạch”

Advertisements
books, personal

Review sách “Search inside yourself”

Sau khi nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách. Thì đây là cuốn sách đầu tiên, tui chính thức đọc với tâm thế chủ động và tích cực. Bạn đang mơ hồ trong câu hỏi "tôi là ai?". Bạn đang tìm kiếm hạnh phúc? Bạn nhút nhát và thiếu tự tin? Nếu… Continue reading Review sách “Search inside yourself”