books, personal

Review sách “Search inside yourself”

Sau khi nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách. Thì đây là cuốn sách đầu tiên, tui chính thức đọc với tâm thế chủ động và tích cực. Bạn đang mơ hồ trong câu hỏi "tôi là ai?". Bạn đang tìm kiếm hạnh phúc? Bạn nhút nhát và thiếu tự tin? Nếu… Continue reading Review sách “Search inside yourself”